תחום שכונה בירושלים  
לדוגמא: אינסטלטור לדוגמא: פסגת זאב
מהדורת 2022 בפתח!
הנבחרים הוא המדריך והאתר של ירושלים בלבד, החוסך לכם זמן וכסף!
-------------------------------------------------
למה חשוב בעל מקצוע אמין? וגם הממוקם בירושלים?
רוב האתרים מפרסמים בעלי מקצוע המתגוררים בכל הארץ
המעבירים את העבודות לחבריהם בירושלים ואתם בבית משלמים דמי תיווך!

בס"ד

תקנון האתר / ,תקנון המבצע נמצא בהמשך הדף

טרם היכנסך לאתר הנבחרים לכל מטרה שהיא כגון עיון, קריאת תוכן שקיים בו, כתיבת משוב, שימוש בקופון וכיוצא בזה עליך לקרוא בעיון את התקנון המוגש כאן כתנאי לשימושך באתר זה.

במידה ואינך תמים דעים עם חלק מהתנאים המפורטים ואינך מסכים להם אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר או בתוכנו בכל דרך שהיא.

 1. עליך לדעת כי הנך חייב להסכים לכל התנאים שפורטו לעיל ועליך להתחייב להם ולכל התחייבות הנובעת מהם.
 1. תנאי התקנון יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית והמוחלטת
  לדון בכל סכסוך העולה מתנאי התקנון תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך עניינית בירושלים.
 1. אינך רשאי לעשות שום שימוש מסחרי בתוכנו של האתר בכל דרך שהיא גם לא לאחר ביצוע שינוי בתוכן הן בדרך של ההעתקה, הפצה, פרסום, השכרה, מכירה וכ"ו. האתר נועד לשימושך האישי בלבד.
 1. אינך רשאי להחיל שום יישומי תוכנה/חומרה לשם שמירה, ההעתקה או שינוי התוכן וכן קיבוץ תכנים מן האתר.
 1. אינך רשאי לחדור אל האתר או אל מערכות המחשב של אתר הנבחרים וידוע כי זוהי עבירה שבפלילים.
 1. אינך רשאי לעשות כל שימוש בתוכן, בסימנים מסחריים, דגמים וכיוצא בזה המופיעים באתר לכל מטרה שהיא.
 1. על אף שאינך רשאי להשתמש בתוכן למטרות מסחר, מכירה, השכרה, ההעתקה, הפצה, שכפול, פרסום וכ"ו הינך רשאי להוריד מידע מן האתר אל המחשב האישי שלך לשימושך האישי בלבד.
 1. אין האתר ערב לכל מידע המופיע בו או למידע שהגישה אליו נעשית דרך האתר או לכל שירות הניתן באמצעות האתר.
 1. אין האתר מתחייב לאמיתות/נכונות, דיוק ואיכות מידע זה כלפיך או כלפי צד שלישי שהוא על אף כי צוות האתר עושה את מרב המאמצים לבחון את המידע המפורסם בו.
 1. אין האתר ערב לכך כי במידע הניתן בו לא יפלו שגיאות או אי דיוקים על אף כי צוות האתר עושה כל שביכולתו כדי למנוע זאת.
 1. אתר הנבחרים אף אינו ערב לכך שלא יתכנו חדירות/פריצות אל האתר או אל מערכת המחשב על אף שהוא עושה את מרב המאמצים כדי למנוע זאת.
 1. אין האתר ערב לתוכנם של אתרים אחרים אשר הקישור אליהם דרך האתר נעשה מכוח פרסום צד שלישי שלו שייך האתר- תכניהם של אתרים מקושרים אלה מופיעים כפי שהם, והאתר אינו נוטל שום חבות כלפי תכנים בלתי מעודכנים, בלתי מוסריים או בלתי חוקיים והאחריות לשימוש בתכנים אלו היא של המשתמש בלבד.
 1. אינך רשאי לתבוע את האתר או כל אדם/גוף המעורב ביצירת האתר בשל התכנים שפורטו להלן

והינך מצהיר בזאת כי כל האחריות תחול עליך בלבד.

 1. האתר אינו ערב ולא ישא באחריות מכל סוג שהוא בשל נזק עקיף/ישיר מיוחד או תוצאתי שיגרם ע"י שימוש באתר ובתכניו ובתכניו המקושרים.
 1. באם תפנה אל האתר או כל אחד מבאי כוחו בתביעה או דרישה על נזק שנגרם לך בשל שימוש באתר או בתכניו המקושרים או כתוצאה משימוש באתר תחויב בפיצוי האתר וכן בשכר טרחת עורכי הדין וההוצאות המשפטיות ככל שיהיו.
 1. על אף שהאתר עושה כל שביכולתו כדי לבדוק ולבחון את נותני השירות ע"י פרמטרים רבים וכן בהחתמתם על אמנת השירות. הוא אינו ערב לאיכות נותני השירות המפורסמים באתר.
 1. נותן השירות הוא האחראי היחיד בכל הקשור לסיפוק השירות ללקוחותיו ולאתר אין שום אחריות או חבות משפטית בעניין זה כלפי הלקוח.
 1. עליך לדעת כי אתר הנבחרים רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי לתקן, לשנות או לבטל חלקים מתקנון זה או להוסיף חלקים חדשים לתקנון זה וזאת מבלי שיש לו חובה להודיע לך על כך ועליך להתעדכן מפעם לפעם בשינויים שחלו בתקנון השימוש של אתר הנבחרים.